Eaglewatch: roofvogels en uilen
Amerika Afrika Europa AziŽ OceaniŽ
Eaglewatch Roofvogel en uilen nieuws
Veel buizerds vergiftigd of neergeschoten:

Nieuwsbericht | 10-03-2017

Hasselt / Opglabbeek - In de Limburgse natuur zijn afgelopen winter de kadavers van ruim twintig roofvogels gevonden die ofwel door vergif of door Foto: Pascal De Munckhagel stierven. Nog eens een tiental buizerds werd meer dood dan levend in het Natuurhulpcentrum binnengebracht na het eten van vergif.

Het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) is een onderzoek gestart naar de Ďverdachteí sterfgevallen. ďWij hadden al een tijdje in de gaten dat sommige mensen de roofvogels blijkbaar niet zo graag zien, vooral in Zuid-Limburg. Dat blijft een Ďkwaaie hoekí voor dit soort zakenĒ, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.

Een tiental buizerds werd in Opglabbeek ternauwernood van de gifdood gered door medewerkers van het Natuurhulpcentrum. ďMeestal hadden de vogels aas vermengd met temic (een pesticide, nvdr.) gegeten.

Als we roze of blauwe bolletjes vinden, weten we meteen welk tegengif we kunnen geven. Maar er waren ook een paar vogels bij waarin duidelijke sporen van temic te vinden waren. En dat laat ons vermoeden dat er een nieuw gif in omloop is om roofvogels te dodenĒ, zegt Sil Janssen.

Advertentie

Dat het vooral buizerds zijn die het slachtoffer worden van dit soort praktijken, heeft allerlei verklaringen. ďSpecifiek voor deze winter kan je stellen dat er heel veel buizerds waren. Door de harde winter in het Noorden, zakten die vogels af naar hier. En Ďonzeí buizerds hoefden niet noodzakelijk zuidwaarts te trekken door de milde winter hier. Maar na een tijdje was er een beetje schaarste in het voedselaanbod en op zoín moment zijn deze aaseters gemakkelijker te verleiden. Voor sommige met fatale afloop.Ē

Kraaien

Waarom bepaalde mensen menen dat er te veel roofvogels zijn en ze daar dan ook iets tegen moeten ondernemen, kan allerlei redenen hebben. ďTot ze die mannen eens pakken. Roofvogels zijn beschermd. Ze vergiftigen, kan veel geld kostenĒ, weet Sil Janssen.

Intussen hebben de inspecteurs van ANB de dossiers naar het parket van Limburg gestuurd. Soms zijn de daders al bekend. Zo weten we wie de havik in Peer met hagel heeft neergeschoten. De uitleg van de schutter: ďIk was kraaien aan het schieten, en dat mag.Ē Het is nu aan de rechter om te beslissen welke straf deze man krijgt.

(bron: hbvl.be)
Amerikaanse Zeearend Rode wouw Secretarisvogel