HOME
Alle bedreigde roofvogels en uilen in de hele wereld

Bedreigde roofvogels en uilen wereldwijd

IUCN Red List 2020

Eaglewatch roofvogels en uilen

BEDREIGDE ROOFVOGELS EN UILEN

Nauwelijks een groep dieren werd zo door de mens vervolgd als die van de roofvogels, reden waarom veel soorten aan de rand van uitroeiing werden gebracht of uit grote delen van hun oorspronkelijke verspreidingsgebied zijn verdreven. Weliswaar hebben enkele soorten zich hersteld, maar zolang de mens de roofvogels nog als vijanden, concurrenten, lastig of "te veel" beschouwen en hen vervolgen, hebben de roofvogels bescherming, hulp en vriendschap van andere mensen nodig.

Rode Lijst van de IUCN
De Rode Lijst van de IUCN, opgesteld in 1963, is 's werelds grootste lijst van statusbeoordelingen met betrekking tot de instandhouding van planten-, diersoorten en schimmels. De lijst wordt onderhouden door de IUCN en jaarlijks opnieuw geëvalueerd.

De lijst is opgesteld aan de hand van exact geformuleerde criteria waarmee de kans op uitsterven van duizenden soorten en ondersoorten kan worden bepaald. Deze criteria zijn van toepassing op alle soorten overal ter wereld. Het gaat dan ook werkelijk om de kans op uitsterven op wereldschaal. De Rode Lijst van de IUCN moet daarom niet verward worden met de nationale of regionale rode lijsten. Die gaan namelijk over de kans (bedreiging) op uitsterven op regionale schaal. Zo staat de rode wouw (Milvus milvus) in Nederland en Europa als bedreigd op de rode lijst, maar zij worden op wereldschaal niet met uitsterven bedreigd en staan daarom dus als niet bedreigd (veilig, LC) op de Rode Lijst van de IUCN.

Hieronder vindt u alle roofvogels en uilen welke in 2020 op de Rode Lijst van de IUCN als bedreigd stonden vermeld.

 

BEDREIGDE SOORTEN WERELDWIJD

0+

van 568 soorten
wereldwijd

0+

van 259 soorten
sperwers

0+

van 66 soorten
valken

0+

van 243 soorten
uilen