HOME INTRO ROOFVOGELS & UILEN CONTACT
Roofvogels en uilen

Welkom bij Eaglewatch roofvogels en uilen!

Visarend - Pandion Haliaetus

Sperwers

Laat u betoveren door roofvogels en uilen!

Apenarend - Pithecophaga jefferyi

Valken

Roofvogels en uilen van de hele wereld komen aan bod

Torenvalk - Falco tinnunculus

Gieren

Roofvogels en uilen worden ernstig bedreigd

Oorgier - Torgos tracheliotos

Sneeuwuil

Sommige soorten kunnen zich herstellen

Sneeuwuil - Bubo scandiacus

Secretarisvogel

Help ons mee roofvogels te beschermen!

Secretarisvogel - Sagittarius Serpentarius

Laplanduil - Strix Nebulosa

Wordt donateur!

Laplanduil - Strix Nebulosa

Eaglewatch roofvogels en uilen

EAGLEWATCH - Roofvogels & Uilen

Hartelijk welkom op onze vernieuwde site!

Roofvogels zijn door de eeuwen heen sterk vervolgd, omdat men geen kennis had van voedselketens, geen begrip had van de werking van biologische systemen. Door schade en schande is de mens wijzer geworden, maar daar was nog wel een massale roofvogelsterfte voor nodig. Door het gebruik van het giftige DDT kwamen roofvogels en uilen massaal om.

Wij willen u inzicht geven in de biologie van de roofvogel en uil. Zij hebben een bewogen geschiedenis beleefd. Sommige soorten staan aan de rand van totale uitroeiing als gevolg van de mens. Van alle 568 roofvogels en uilen wordt ruim 30% bedreigd. Wij hopen met deze informatie en prachtige foto's meer begrip voor deze prachtige dieren te kunnen kweken.

Roofvogels en uilen dragen bij aan de stabiliteit en evenwicht in de natuur. Jagen doen zij duurzaam. Het aanbod van prooidieren reguleert de roofvogel en uilenstand. Is er een muizen rijk jaar, dan reageert de torenvalk met veel jongen en soms een tweede legsel. Dit is op zichzelf al voldoende reden voor verwondering, bewondering!
In Nederland kunnen we weer volop genieten van algemene soorten als de torenvalk en de buizerd. Ook de havik en de sperwer worden vaker gespot. De zeearend is inmiddels een vertrouwde wintergast.

Helaas vergaat het niet alle roofvogels zo goed. Soorten als de grauwe- en blauwe kiekendief broeden slechts in kleine aantallen. Hun leefgebied is kwetsbaar, de roofvogels worden bedreigd.

Eaglewatch biedt u informatie over alle soorten roofvogels en uilen, welke in de hele wereld voorkomen. De sperwers (Accipitriformes), valken (Falconiformes), gieren van de Nieuwe Wereld (Cathartiformes) en de uilen (Strigiformes) komen aan bod. U kunt de vogels selecteren op Nederlandse of Latijnse naam en per werelddeel op voorkomen bekijken. Europa biedt u de mogelijkheid om deze per land te selecteren.

Vragen, zoals herkenning, verspreiding, prepareren, spanwijdtes, gewichten, verzorging van de nestjongen, voortplanting, ziekten en nog veel meer wordt op deze site beschreven.

Roofvogels en uilen behoren tot de klasse van de vogels (Aves). Vogels zijn een klasse van de chordadieren (Chordata) met minstens 9800 soorten die allemaal twee zeer kenmerkende eigenschappen gemeen hebben: ze hebben vleugels en veren.

Wij wensen u heel veel lees- en kijkplezier.

Met vriendelijke groet,

Team Eaglewatch

DE WERELD VAN DE ROOFVOGELS & UILEN

ORDE: ACCIPITRIFORMES - FALCONIFORMES - STRIGIFORMES

Alle soorten sperwers van de wereld

SPERWERS - ACCIPITRIFORMES

Deze orde bevat 259 roofvogels verdeeld over 3 onderordes:
- Cathartae: Gieren van de Nieuwe Wereld en de condors (7 roofvogels)
- Accipitres: Arend, havik, buizerd, kiekendief en gieren enz. (251 soorten)
- Strigittarii: Secretarisvogel (1 soort)

Alle soorten sperwers
Alle soorten valken van de wereld

VALKEN - FALCONIFORMES

Deze orde bevat 66 roofvogels:
- Falconae: Valken en caracara's

Alle soorten valken
Alle soorten uilen van de wereld

UILEN - STRIGIFORMES

 Deze orde bevat 243 soorten uilen verdeeld over 2 onderordes:
- Tytonidae: Kerkuilen en grasuilen (16 soorten uilen)
- Strigidae: Oehoe, sneeuwuil, velduil, bosuil enz. (227 uilen)

Alle soorten uilen

Eaglewatch roofvogels en uilen

Steun Eaglewatch, wordt donateur!

Het beschermen van roofvogels & uilen

De Filippijnse apenarend is een gigantische roofvogel die alleen te zien is op 4 eilanden in de Filippijnen: Luzon, Samar, Leyte en Mindanao. Deze arend wordt beschouwd als een van de grootste en krachtigste roofvogels. Op de lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) staat deze roofvogel vermeld als KRITISCH BEDREIGD met een geschat aantal van slechts 250 paren in het wild. Oorzaken zijn onder andere:

ONTBOSSING:
Het bos is het enige thuis voor de Filippijnse apenarend. Dit is waar ze voedsel verkrijgen, zich voortplanten en hun nakomelingen voeden. Helaas hebben illegale houtkap en onverantwoord gebruik van hulpbronnen geleid tot het verdwijnen van hun boshabitat, met dodelijke gevolgen voor de soort.

SCHIETEN:
Elk jaar wordt er ten minste één Filippijnse apenarend gedood door schieten. Naarmate meer van ons bos verloren gaat, gaan apenarenden steeds verder van hun gebruikelijke jachtgebied op zoek naar prooien om op te jagen. Dit brengt hen meestal naar menselijke nederzettingen en hun vee, wat vaak resulteert in een direct conflict, met hierin de arend als verliezer.

Wat doet Eaglewatch om de Filippijnse apenarend te redden?
Het lot van onze arenden, de bossen en de toekomst van onze kinderen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt ook voor de Filippijnse apenarend. Laat deze prachtige roofvogels niet verdwijnen! Wij combineren wetenschappelijk onderzoek en methoden met culturele kennis en praktijken om een holistische benadering te creëren voor het behoud van de soort. Wij steunen verschillende organisaties zoals de Philippine Eagle Foundation.

Help ons mee en wordt donateur.

 

Overzicht projecten

FOTO VAN DE MAAND

Uw foto hier? Mail ons uw foto en maak kans op publicatie!

Roofvogel foto van de maand

Sperwer - Accipiter nisus
Dhr. Wim Bosch
België

Archief foto's

Eaglewatch roofvogels en uilen
CONTACT EAGLEWATCH

Voor vragen, suggesties of opmerkingen gebruikt u ondertstaand contact formulier! Foto's kunt per email toezenden.

Eaglewatch
Amsterdam - The Netherlands
Phone: +31 6 825 477 61
Email: webmaster@eaglewatch.nl

Inschrijfformulier

ROOFVOGELS EN UILEN IN CIJFERS

0

Aantal soorten totaal

0

Geslachten

0

Minste zorg (LC)

0

Bedreigd